Широке використання побутової техніки значно спрощує ведення домашнього господарства. Для прикладу, лише поява доступних пральних машинок призвела до звільнення, особливо жінок, від важного ручного прання. На цю тему на TED розміщений чудовий виступ шведського науковця Ганса Рослінга (можна увімкнути титри українською).

Однак з часом побутова техніка закінчує свій життєвий цикл, перетворюючись у відходи. Причини можуть бути різні - як вихід із ладу, тому числі по завершенню строку експлуатації, так і моральне старіння. Для прикладу, за останні 30-40 років змінилося три покоління телевізорів - від чорно-білих лампових приймачів через напівпровідникові кольорові (також із кінескопами) до сучасних панелей на основі LCD - екранів.

Слід констатувати, що швидкий розвиток технологій має негативний вплив на строк експлуатації побутової техніки у тому числі електронного устаткування. Та ж комп'ютерна техніка чи мобільні телефони вкрай рідко експлуатується понад 5 років.

Відходи побутової техніки здебільшого містять різні пластмаси, чорні та кольорові (у т.ч. важкі) метали, які мають токчисні властивості.

Розвинуті країни останні 15-20 років впроваджують комплексні системи поводження із відходами електронного та електричного устаткування (у тому числі побутової техніки) в основі яких контроль на усіх стадіях життєвого циклу такого устаткування. Одним із елементів таких систем є відповідальність виробника (постачальника) цього устаткування за організацію поводження із відповідними відходами.

Станом на початок 2014 року в Україні відсутнє законодавство, покликане організувати системне поводження із відходами електричного та електронного устаткування. Використання загальних підходів законодавства про відходи неефективне, особливо щодо побутових відходів електронного та електричного устаткування.

Слід прогнозувати, що в рамках імплементації екологічного законодавства ЄС Україна серед іншого вийде на шлях організації цивілізованого поводження із відходами електричного та електронного устаткування, у тому числі відходами побутової техніки.