Відпрацьовані акумулятори, батарейки, тощо, які утворюються у домашніх господарствах, потрапляють під юрисдикцію Закону України “Про хімічні джерела струму”.

"Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

хімічні джерела струму - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення;

...

 

споживач - юридична або фізична особа, яка використовує хімічні джерела струму або вироби з інтегрованими хімічними джерелами струму;

спеціалізоване підприємство з утилізації - суб'єкт підприємницької діяльності, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення, спеціалізоване виробниче обладнання для заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки;

спеціалізоване виробництво з утилізації - структурний підрозділ виробника, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки;

приймальний пункт - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ виробника чи спеціалізованого підприємства з утилізації, який здійснює операції із заготівлі відпрацьованих хімічних джерел струму;

...

відпрацьовані хімічні джерела струму - хімічні джерела струму, непридатні для експлуатації за рішенням споживача внаслідок фізичного, морального зносу, непоправного браку або з інших причин;

небезпечні відпрацьовані хімічні джерела струму - відпрацьовані хімічні джерела струму, що утримують у своєму складі екологічно небезпечні речовини та їх сполуки;

небезпечні речовини та їх сполуки - небезпечні речовини та їх сполуки, що включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана із збиранням, закупівлею, перевезенням, зберіганням та реалізацією відпрацьованих хімічних джерел струму спеціалізованим виробництвам з утилізації або спеціалізованим підприємствам з утилізації;

первинна обробка відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність, пов'язана з приведенням відпрацьованих хімічних джерел струму до стану їх екологічно безпечного зберігання, перевезення чи видалення;

утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму - механічне, фізико-хімічне та інше оброблення відпрацьованих хімічних джерел струму з метою отримання сировини для виробництва хімічних джерел струму та/або знешкодження відпрацьованих хімічних джерел струму чи їх складових частин. ...”

Статтею 3 Закону “Про хімічні джерела струму” визначено :

“... Дія законів України "Про металобрухт" та "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у сфері хімічних джерел струму.”.

Таким чином відповідно до Закону “Про хімічні джерела струму” відпрацьовані батарейки, акумулятори, тощо, котрі утворюються у домогосподарствах, не мають правового статусу відходів, у тому числі побутових відходів.

Така ситуація вимагає організації окремої системи поводження із відпрацьованими хімічними джерелами струму згідно вимог приведеного Закону.

Відповідно до статті 17 цього Закону юридичні та фізичні особи зобов'язані “...здавати відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму ємністю 7 А/год та більше для утилізації на спеціалізовані виробництва з утилізації, спеціалізованим підприємствам з утилізації чи на їх приймальні пункти ...”.

Вище зазначеної межі (7 А/год) потрапляють акумулятори транспортних засобів, які, при виході із ладу, приймаються магазинами, що торгують новими акумуляторами та станціями технічного.

Пунктом 7 “Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів”, затвердженим наказом Мінпрому України, Мінекономіки України, Мінекобезпеки України від 31.12.96р. № 223/154/16 визначено обов'язкове приймання відпрацьованих акумуляторів із електролітом.

Переважна більшість батарейок, та акумуляторів, що використовуються у домогосподарствах, мають значно нижчу від вказаної у статті 1 7 Закону “Про хімічні джерела струму“ ємність та відповідно не потрапляють під вимогу обов'язкової здачі на утилізацію.

Тому із врахуванням зазначеного вище виводу хімічних джерел струму з рамок дії Закону “Про відходи” має місце нормативна неврегулюваність поводження із відпрацьованими батарейками та іншими хімічними джерелами струму невеликої ємкості, які у тому числі утворюються у побуті.

Механізми заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму регламентовані відповідно статтями 18 та 20 згаданого Закону:

Стаття 18. Заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму

Заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється спеціалізованими виробництвами з утилізації та спеціалізованими підприємствами з утилізації безпосередньо або через мережу приймальних пунктів.

...

Стаття 20. Умови утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

Утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється на спеціалізованому виробництві з утилізації чи спеціалізованим підприємством з утилізації із застосуванням технологій і устаткування, що забезпечують екологічну безпеку технологічних процесів утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму та вилучення вторинної сировини для використання у виробництві хімічних джерел струму.

Проектна документація на будівництво та реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) спеціалізованих виробництв з утилізації та спеціалізованих підприємств з утилізації підлягає експертизі та узгодженню відповідними органами державного контролю та нагляду в порядку, встановленому законодавством.

Утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється спеціалізованими виробництвами з утилізації та спеціалізованими підприємствами з утилізації з додержанням вимог державних, галузевих стандартів, технічних умов, екологічних вимог та норм цього Закону.

Підтвердження відповідності екологічної безпеки технологічних процесів утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму здійснюється в порядку, визначеному законом.”