1 та 2 липня 2013 року в Любліні відбулась міжнародна конференція «Електронне сміття в місті» на тему створення Системи поводження з відходами електричного та електронного устаткування (ВЕЕО). Конференція була організована у рамках проекту «Створення муніципальної системи поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові з використанням досвіду міста Любліна», фінансованого спільно з Європейським Союзом, з коштів Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства, в межах програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки.

У конференції прийняли участь близько 150 осіб з адміністрації самоврядування, незалежних громадських і наукових організацій та підприємців.

Метою конференції був взаємний обмін досвідом, а також демонстрація досвіду сторін, що взяли участь у проекті, у межах управління відходами електронного та електричного устаткування.

Електронне та електричне устаткування є невід'ємним елементом нашого щоденного життя, без якого важко собі уявити функціонування домашніх господарств. У кожному господарстві є холодильник, пральна машина, фен, міксер, пилосос.

На жаль, ці використовувані сьогодні прилади, є недовговічними, що змушує їх користувачів до заміни новими та утилізації старих. Невпинний технологічний поступ у галузі електроніки, нові моделі устаткування, а також бажання суспільства до їх придбання, спричинюється до постійного нагромадження відходів устаткування. Відходи електронного та електричного устаткування - це ціла низка корисних матеріалів і сировини, які підлягають відновленню. Це, передусім, пластмаса i цінні метали, такі як мідь, золото, срібло, паладій і т. п. На жаль, обладнання щоденного використання містить також речовини, які становлять особливу небезпеку для навколишнього середовища у вигляді ртуті, кадмію та сполук брому. Тому так важливе є відповідне управління непотрібним устаткуванням побутової техніки та електроніки.

ФотоКонференцію відкрив пан Здзіслав Стрихаж - директор Управління охорони довкілля Люблінського міського управління, вітаючи усіх запрошених гостей та доповідачів.

Конференцію розпочав пан Марцін Рицай - керівник групи з питань управління комунальними відходами Управління охорони навколишнього середовища Люблінського міського управління, виголосивши доповідь «Ґміни від 1 липня 2013 року у системі поводження з відходами ВЕЕО».

Пан Рицай представив нове правове регулювання у сфері управління комунальними відходами, яке діє в Польщі від липня 2013 р., зокрема, зосередивши увагу на питаннях, пов'язаних із управлінням відходами електронного та електричного устаткування, яке походить із домашніх господарств, а також, пов'язані із цим, плани на майбутнє.

До липня 2013 р. за створені комунальні відходи відповідальним був їх власник, тобто, власник нерухомості. До його обов'язків належало підписання окремої умови з одержувачем комунальних відходів. Починаючи з липня 3013 р., цей обов'язок належного поводження з комунальними відходами перейняли ґміни, які тепер мають зобов'язання щодо організації одержання відходів та правильного з ними поводження. Ґміни зобов'язані також до створення пунктів роздільного збору комунальних відходів, куди мешканці, згідно із прийнятим законодавством, можуть безкоштовно переказувати усі види комунальних відходів (наприклад, великогабаритні відходи - старі меблі, прасувальні дошки), післяремонтне сміття, відходи зелених насаджень, зношених шин і т. п.

Обов'язок створення пунктів збору відходів устаткування побутової техніки та електроніки лежить на підприємцях, що вводять це устаткування на ринок. Вони також зобов'язані фінансувати збір цього устаткування та процес його повторної переробки. Тому також є безпідставним фінансування збору відходів устаткування побутової техніки та електроніки у межах оплати за розміщення комунальних відходів, яку вносять мешканці.

У Любліні збір «електросміття» відбувається з лютого 2008 р. З цього приводу місто розпочало співпрацю з АТ «Організація відновлення електронного та електричного устаткування», а також ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні». Завдяки цьому, у кожну останню суботу місяця, біля п'ятьох гіпермаркетів розміщують контейнери «ЕлектроЕко», до яких мешканці можуть принести непотрібне устаткування або відходи побутової техніки та електроніки. Така форма збору викликала велике зацікавлення серед мешканців міста. На жаль, не зважаючи на це, чимало електросміття й надалі потрапляє до загальних контейнерів для сміття або до лісу.

Фото

Контейнер для відходів електронного та електричного устаткування

З метою розвитку та поширення роздільного збору відходів електричного та електронного устаткування, заплановано ряд заходів у межах проекту «Створення муніципальної системи поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові з використанням досвіду міста Любліна», фінансованого спільно з Європейським Союзом, з коштів Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства, в рамках програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки.

По-перше, запланована купівля 20 штук контейнерів для збору відходів устаткування побутової техніки та електроніки. Частина контейнерів буде встановлена стаціонарно, у загальнодоступних місцях Любліна, a частина з них буде виставлятись у визначений день місяця, у визначеному місці. Завдяки цьому буде розширено доступ мешканців до контейнерів, а також з'явиться можливість відразу позбутися непотрібного устаткування, без потреби очікування останньої суботи місяця. У межах проекту будуть також закуплені контейнери для збору відпрацьованих батарейок для кількості 150 штук, які будуть встановлені в будинках громадського призначення, таких як освітні заклади або будинки Міського управління.

Проте, найбільш суттєвою є ефективна освіта суспільства. Проектом передбачено проведення тематичної просвітницької кампанії за посередництвом реклами, програм телебачення, радіомовлення, плакатів, брошур, а також рекламних щитів. Крім того, заплановано проведення 100 занять (лекцій) в освітніх закладах.

Результатом реалізації проекту буде зростання участі мешканців у безпечному поводженні з електровідходами, а також суспільної відповідальності за становище навколишнього середовища, за посередництвом опрацювання інформації високої якості щодо поводження з відходами устаткування побутової техніки та електроніки.

Наступною виступила пані Оксана Війтик - Головний спеціаліст Управління екології та благоустрою Департаменту містобудування Львівської міської ради, яка представила проблеми збору i знешкодження відходів, що містять небезпечні речовини, у Львові.

Основна проблема у Львові - це відсутність усвідомлення мешканцями загроз у наслідок неорганізованого усунення відходів електричного та електронного устаткування. Мешканці не розуміють, що устаткування побутової техніки та електроніки щоденного користування, після закінчення його експлуатації, являється небезпечними відходами, що містять низку отруйних та небезпечних речовин.

У Львові заплановано проведення просвітницької кампанії освітніми закладами, метою якої буде здійснення збору батарейок i акумуляторів. В Україні немає підприємців, що займаються такою діяльністю, а також підприємств, які б здійснювали відповідну повторну переробку батарейок.

У Львові планується організувати мобільний збір небезпечних відходів, тобто, у визначені дні буде курсувати спеціально призначений для цього транспорт, який буде забирати відходи у визначених графіком місцях. Таке вирішення є найбільш оптимальним з тієї причини, що українське законодавство забороняє встановлювати стаціонарні ємності для батарейок у громадських місцях.

Наступним доповідачем був пан Вітольд Хемперек - Заступник Голови ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні», який виголосив доповідь «Роль підприємства з повторної переробки відходів у системі управління ВЕЕО і відпрацьованими батарейками та акумуляторами - організаційні та технологічні завдання на прикладі ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні».

Фото

Електроніка, яка повсюдно зустрічається в нашому повсякденному житті - вдома, на роботі, в школі, після закінчення строку використання перетворюється на небезпечні відходи.

Завданням таких підприємств, як Польська корпорація рециклювання в Любліні, є безпечний збір і повторна переробка відходів устаткування. Для здійснення цієї мети потрібна, передусім, соціальна освіта в межах роздільного збору електровідходів, утворення ефективних механізмів збору відходів електричного та електронного устаткування, транспортування зібраних відходів до підприємства з повторної переробки відходів, видалення небезпечних складників, а також відновлення i повторна переробка корисних матеріалів. Підставою таких дій є ефективна система фінансування заходів управління відходами устаткування.

Виробники та імпортери нового електричного та електронного устаткування, які впроваджують його на ринок, об'єднуються в організації з відновлення, завданням яких являється організація збору та переробка (відновлення, рециклювання i знешкодження) відходів устаткування. Суб'єкт, що його впроваджує, вносить оплату у компанію, відпрацьованими за відновлення і за утворення системи поводження з відходами з відпрацьованих продуктів, які вводяться на ринок. Це приклад практичного застосування правила розширеної відповідальності виробника, яке має застосування на території Євросоюзу. Фінанси, які є в розпорядженні організації з відновлення, по ходять з оплат покупців нового устаткування, вартість покупки якого покриває витрати на його переробку або утилізацію після закінчення експлуатаційного строку.

ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні» здійснює ряд заходів у сфері соціальної просвіти щодо поводження з відходами електричного та електронного устаткування, збору відходів такого типу i пов'язане з ним подальше управління, у тому числі:

 • за підтримки Організації відновлення ЕлектроЕко, Корпорація є оператором системи «Моє місто без електросміття», яка функціонує також в таких містах, як Люблін, Жешув, Білосток. У межах системи, великогабаритні відходи устаткування забираються безпосередньо з будинків і помешкань, організовуються мобільні і постійні пункти прийому, а також у школах - у межах створення «Просвітнього фонду»,

 • Корпорація співпрацює зі 180 ґмінами i спілками ґмін, організовуючи збір електровідходів, постійно співпрацює з понад 120 комунальними підприємствами у межах прийому відходів устаткування,

 • збирає відходи устаткування з магазинів,

 • співпрацює з установами i підприємствами у межах управління відходами устаткування, наприклад, з Канцелярією Сенату РП, Канцелярією Сейму, міністерствами i центральними управліннями, поліцією, банками, фінансовими установами, лікарнями, навчальними закладами і т. п.,

 • спільно з Соціальним фондом екологічної освіти 3E - на території Люблінського воєводства проводить освітній конкурс у межах збору відпрацьованих батарейок i акумуляторів. У цьому конкурсі приймає участь більше 400 початкових шкіл і гімназій,

 • спільно з Управлінням охорони навколишнього середовища Люблінського міського управління, проводить громадські просвітні кампанії щодо поводження з відходами устаткування, у яких лицем ЗМІ були співачка Уршуля (у 2012 р.) i Кшиштоф Цуговскі - лідер популярної в Польщі групи «Будка суфлера» (у 2013 р.),

 • щорічно бере участь у Родинному Євро-пікніку, організованому Управлінням Охорони навколишнього середовища Люблінського міського управління, яке промує екологічний стиль життя,

 • спільно з Люблінським міським управлінням i Фондом 3E, щорічно організовує захід «Еко - світло - за електровідходи», під час проведення якого за принесені відходи електричного чи електронного устаткування або ж відпрацьовані батарейки та акумулятори, можна отримати енергозберігаючу лампу.

Фото

У ході доповіді була представлена діяльність ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні» в технічному ракурсі. Підприємство, окрім вказаної вище діяльності, займається передусім переробкою відходів устаткування, яка складається з наступних процесів:

 1. сортування відповідно до виду i фактичного складу відходів,

 2. попереднє видалення небезпечних складників з відходів устаткування,

 3. роздільна переробка відходів згідно з відсортованим асортиментом (переробка електропроменевих трубок, відновлення відпрацьованих холодоагентів, ручний розподіл матеріалів, механічна переробка з сепарацією матеріалів)

 4. внутрішній контроль процесу із застосуванням спеціалізованого аналізатора

 5. подальші процеси відновлення i переробки матеріалу (виробництво альтернативного палива, гранул міді).

Спосіб поводження з відходами устаткування, відпрацьованими батарейками i акумуляторами, а також електровідходами, регулюється Директивою Європейського парламенту. Європейське законодавство спрямоване на захист навколишнього середовища i покращення його якості, охорону здоров'я людей, а також раціональне використання природних ресурсів.

Європейське законодавство регулює управління відходами устаткування шляхом покладення відповідальності на всіх учасників цілого періоду експлуатації устаткування, тобто, на виробників i підприємства, які впроваджують це устаткування - за організацію управління відходами устаткування, фінансування окремих етапів управління відходами устаткування, фінансування просвітніх кампаній; на підприємства з переробки - за участь у системі збору i прийому електросміття, його підготовки до вторинного використання, безпечної переробки, а також забезпечення необхідного рівня відновлення i переробки сировини.

Пан Войцех Конецкі - Генеральний директор «CECED Polska», Союзу виробників побутової електричної техніки, виголосив доповідь «Розвиток системи ВЕЕО. Тенденції, фінанси, можливості і загрози».

«CECED», Польський Союз виробників побутової електричної техніки, являється організацією, заснованою в 2003 р., яка представляє виробників галузі побутової електричної техніки, а також є членом Європейської асоціації виробників побутової електронної техніки-CECED.

Пан Войцех звернув увагу на роль продавців побутової техніки та електроніки у системі збору відходів устаткування. У відповідності з європейським i польським законодавством, продавці електричного i електронного устаткування зобов'язані приймати відходи устаткування того ж типу під час купівлі нового, згідно з правилом «замінити старе новим».

У вартість купівлі кожного продукту побутової техніки та електроніки для домашніх господарств включено кошт його переробки. Така система дозволяє здійснювати поточне фінансування системи збору i переробки відходів устаткування.

У ході презентації була представлена інформація щодо кількості використовуваного устаткування в домашніх господарствах Польщі.

Польща нараховує близько 14 млн. домашніх господарств, з яких 99% користується холодильниками, 40% морозильними камерами, 93% автоматичними пральними машинами, 17% посудомийними машинами, 85% газовими плитами, 15% електричними плитами, 60% мікрохвильовими печами i 97% пилососами.

«CECED» об'єднує 17 членів, які виготовляють устаткування побутової електричної техніки більше 30 брендів. У Польщі існує 12 фабрик устаткування побутової електричної техніки, тобто, «Philips», «Amica», «Indesit», «B/S/H», «Electrolux», «Fagor», «MasterCook», «LG», «Zelmar», «Ciarko».

У Польщі зареєстровано 178 суб'єктів, що займаються переробкою відходів електричного та електронного обладнання, з чого більшість становлять вітчизняні компанії.

Розвиток ринку побутової техніки та електроніки спричиняється також до виникнення низки проблем. До підприємств з переробки потрапляє занадто мало відходів устаткування. «Сіра зона» активно діє без жодних дозволів, які вимагаються законодавством, дотримання стандартів, та складаючи звіт на устаткування, яке не переробляє, a псевдо-організації з відновлення посідають псевдо-посвідчення з металургійних підприємств. Проблемою є також нелегальний експорт відходів устаткування до інших країн, у тому числі за межі ЄС.

Звіт опрацювала:
Катажина Гаєвска

PDF Звіт із конференції у вигляді брошури українською (4Мб)

PDF Звіт із конференції у вигляді брошури польською (4Мб)