2 липня 2013 р. учасники з України (близько 30 осіб) відвідали підприємство з переробки відходів устаткування - ТОВ «Польська корпорація рециклювання в Любліні», де вони ознайомилися з організаційно-технічними можливостями управління підприємством такого типу.

Відвідувачі могли побачити, яким чином здійснюється збір i сортування відходів, на які компоненти переробляється конкретне устаткування побутової техніки та електроніки, яке обладнання i техніка для цього використовується. Учасники дізналися також, що відбувається далі з відновленою сировиною.

Після відвідування було продовжено конференцію.

Пан Міхал Коркозовіч - Голова АТ «REBA - організація з відновлення матеріалів з відходів», доповів про польську систему збору відпрацьованих батарейок, про осягненні результати та перспективи.

У першу чергу були представлені правові рамки щодо управління відпрацьованими батарейками i акумуляторами. Основною метою польського i європейського законодавства являється зведення до мінімуму впливу відпрацьованих батарейок i акумуляторів на довкілля. Закон покладає на виробників батарейок i акумуляторів так звану розширену відповідальність, тобто, зобов'язує їх до покриття витрат збору, переробки та рециклювання цих відходів. Виробників можуть репрезентувати такі організації з відновлення, як «REBA», котра була заснована в 2003 р. п'ятьма виробниками батарейок, у якості Організації з відновлення, не скерованої на прибуток (not-for-profit).

На протязі 10 років діяльності, спільно з операторами, товариство «REBA» створило найбільшу і найкраще розпізнавальну в Польщі систему роздільного збору відпрацьованих батарейок.

Графік

Рівень збору відпрацьованих батарейок i акумуляторів, передбачений нормативами

За цей період компанія зібрала більше 5 000 тон батарейок, a починаючи з 2010 р. надає послуги 120 підприємцям, які впроваджують батарейки на ринок. У 2011 році клієнти «REBA» впровадили на ринок 3129 МТ батарейок. Компанія «REBA» збирає відпрацьовані батарейки передусім в комерційних установах, магазинах i школах.

Передбачена законом екологічна мета - це осягнення необхідного рівня збору (% w по відношенню до маси батарейок, впроваджених на ринок), який у 2012 р. склав 25%, a в 2016 р. i наступних роках має скласти 45 %. У даний час немає ще інформації щодо осягнення необхідного рівня збору за 2012 рік.

Фото

Ключовим завданням в осягненні належного і потрібного рівня відновлення відпрацьованих батарейок i акумуляторів є екологічна освіта. Згідно з польським законодавством, на виробниках батарейок лежить обов'язок призначення 0,1% свого прибутку з продажів батарейок на екологічну освіту.

Товариство «REBA» приймає активну участь у різноманітних екологічних заходах i еко-пікніках, скерованих на промування свідомого збору відпрацьованих батарейок.

Пан Гжегож Скшипчак - Голова АТ «ЕлектроЕко Організація з відновлення матеріалів з мідходів електричного та електронного устаткування», виголосив реферат «Система збору відходів електричного та електронного устаткування. Правове регулювання ЄС і практика».

Компанія «ЕлектроЕко» являється організацією з відновлення матеріалів з відходів, яка діє відповідно до положень Закону з 29 липня 2005 р. «Про відходи електричного й електронного обладнання» (Вісник Законів № 180, п. 1495). Компанія веде діяльність виключно у межах організації, управління i впровадження заходів, пов'язаних із збором, переробкою та утилізацією відходів електричного та електронного устаткування, а також заходів, спрямованих на екологічну освіту.

Організація співпрацює також з виробниками та імпортерами на вітчизняний ринок устаткування побутової техніки та електроніки, особливо, у межах прийому відходів устаткування з домашніх господарств, від суб'єктів, що утримують пункти прийому відходів устаткування, прийому відходів устаткування від підприємств, які займаються виготовленням, переробкою, відновленням (у тому числі рециклюванням) i знешкодженням відходів устаткування, а також у межах досягнення рівня відновлення i переробки визначених i розрахованих відповідно до закону про відходи електричного та електронного обладнання, а також усієї звітності Головної інспекції охорони навколишнього середовища.

Товариство «ЕлектроЕко» є організатором програми «Моє місто без електросміття». Його метою є розбудова системи збору відходів електричного та електронного устаткування, заохочення мешканців до передачі відходів електричного та електронного обладнання до пунктів збору, а також поглиблення усвідомлення щодо належного поводження з відходами устаткування і підтримка ґмін під час впровадження нового закону про утримання чистоти i порядку в ґмінaх. Ґмінам i школам, як головним учасникам цієї програми, прислуговує безкоштовна i комплексна система збору відходів устаткування, безкоштовні навчальні матеріали та кампанії ЗМІ.

У ході презентації була представлена правова основа, яка визначає належне управління відходами електронного та електричного устаткування в Європейському Союзі i Польщі, тобто:

 • Директива 2002/96/ЄС Європейського Парламенту i Ради від 27 січня 2003 р., а також її новелізація 2012/19/ЄС від 4 липня 2012 р. щодо відходів електричного i електронного устаткування (ВЕЕО),

 • Закон від 29 липня 2005 р. «Про відходи електричного та електронного обладнання» і його новелізація від 21.11.2008 р.,

 • Закон від 13.09.1996 р. «Про підтримку чистоти і порядку в ґмінaх» і його новелізація 1.07.2011 р.,

 • Закон «Про відходи» від 14.12.2012 р.,

 • Закон «Про охорону навколишнього природного середовища».

Були обговорені права та обов'язки усіх суб'єктів господарювання відходами обладнання, починаючи від індивідуальних виробників, інституційного типу, шкіл, компаній, суб'єктів збору відходів обладнання (пункти збору у ґмінах, оптові склади, магазини), враховуючи суб'єкти з транспортування та переробки, і закінчуючи кінцевими одержувачами окремого асортименту, який походить з повторної переробки відходів у вигляді рециклерів, а також права та обов'язки осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з відновленням і знешкодженням відходів обладнання.

Була представлена також роль управління відновленням відходів електричного i електронного устаткування, створюваного суб'єктами, які впроваджують устаткування побутової техніки та електроніки на ринок. Головним завданням управління відновленням являється реалізація, від імені цих суб'єктів, нормативних обов'язків, пов'язаних із відходами устаткування. До них належить управління збором, переробкою i утилізацією відходами електричного та електронного обладнання, а також провадження просвітніх кампаній. Освіта суспільства у широкому значенні, дозволяє осягнути високий рівень прийому відходів устаткування від мешканців.

Пані Марта Щеціньcка - Менеджер із маркетингових комунікацій, Система збору електричного сміття, виголосила реферат «Система збору ВЕЕО. Польські осягнення і співробітництво з Україною».

У ході докладу були представлені основні задачі системи збору «Електричне сміття» і співробітництва з Україною.

Система призначена для мешканців міст, сіл, самоврядувань i підприємців. Головною метою системи є забезпечення доступності для усіх мешканців, функціональності, а також ефективності діяльності з перспективою осягнення нормативного рівня відновлення i переробки відходів електричного i електронного устаткування.

Організатори Системи «Електричне сміття» розпочало співпрацю з Україною, де екологічна свідомість щодо відходів знаходиться на відносно низькому рівні. Для впровадження змін у цьому напрямку, в 2012 р. було створено проект «Еко-Операція. Польсько-Українське партнерство у межах переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях». Метою проекту було проведення курсів i семінарів для української сторони (в Україні), а також ознайомчі поїздки в Польщу, на підприємства, які займаються рециклюванням відходів устаткування.

У 2013 році, організатори Системи «Електричне сміття», у межах проекту «Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів», взяли участь в обговореннях «круглого столу», у Києві. Метою обговорень було створення рекомендацій для нового закону про відходи в Україні, відповідно до стандартів Європейського Союзу, зокрема, щодо управління відходами електричного і електронного устаткування.

У ході доповіді було звернено увагу на системність діяльності, пов'язаної із збором відходів устаткування. Найважливіші компоненти - це правові, організаційні регулювання, а також фінансування збору i переробки. Проте, щодо самої системи збору, особливу увагу було приділено наступним її складникам:

 • функціональності,

 • доступності,

 • загальній освіті з інформацією,

 • розпізнавальності.

Згідність із цими складниками повинна забезпечити ефективність діяльності у ґмінaх.

Пан Вiктop Юpoчкo - Експерт з питань охорони навколишнього середовища, з міста Львова, прочитав реферат «Поводження з відходами електричного і електронного устаткування в контексті сталого розвитку».

Сталий розвиток являється загальною концепцією, яка визначає необхідність встановлення рівноваги між забезпеченням сучасного, зручного побуту людства і захисту інтересів майбутніх поколінь, з одночасним збереженням безпечного і здорового довкілля.

Ця концепція виникла у результаті об'єднання трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. Важливо забезпечити економічний розвиток з мінімальною деградацією стану довкілля.

Для підрахування кількості відходів електричного та електронного обладнання, яке буде виготовлене в майбутньому, числа користувачів мобільних телефонів і користувачів електроенергії, тощо, здійснюється збір інформації стосовно продажів побутової техніки і електроніки. Вважається, що середній строк експлуатації електричного та електронного устаткування становить близько 3-4 років у випадку мобільних телефонів і 10-20 років для великих побутових приладів, що використовуються в домашніх господарствах.

З року в рік в Україні збільшується кількість використовуваних мобільних телефонів, комп'ютерів і побутового електричного та електронного устаткування, що спричинює ріст споживання електроенергії. За попередніми оцінками до 2030 року енергоспоживання зросте на 50%.

Крім того, у всьому світі зростуть витрати енергії, особливо в країнах, що розвиваються, у результаті збільшення в цих суспільствах загального рівня споживання.

Необхідні умови для належного функціонування системи збору відходів електричного та електронного устаткування вимагають, передусім, освіти мешканців і відповідних правових регулювань для виробників і підприємців, що займаються збором і переробкою відходів обладнання.

Пан Кшиштоф Каліта - Голова Правління Товариства «Інтеграція Європа - Схід», представив презентацію «Польсько - українські проекти переробки відходів на прикладі співпраці міста Кельце та Вінниці. Добра практика реалізації завдань у межах програми Польська Допомога».

Товариство «Інтеграція Європа - Схід» діє вже від 2010 року. Його метою є зміцнення дружніх взаємин, а також розвитку співробітництва між Європейським Союзом та країнами Східної Європи. Польсько - українські проекти, які реалізуються Товариством «Інтеграція Європа - Схід», у 2011 - 2013 роках були фінансовані спільно з Міністерством закордонних справ Республіки Польща.

В 2011 р. був реалізований проект «Слідами спільної історії на шляху до європейського партнерства народів».

В 2012 р. були реалізовані три наступні проекти:

 • «ЕКО-ОПЕРАЦІЯ. Польсько - українське партнерство для переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях»,

 • «ПОЛОНІЙНИЙ ОСВІТНІЙ МУЛЬТИЦЕНТР. Електронне навчання та медіатека у Вінниці та Хмельницькому»,

 • «Слідами спільної історії на шляху до Європи без кордонів. Польсько- Український Центр Діалогу і Демократії».

У 2013 р. були реалізовані проекти:

 • «Бізнес для екології. Зростання конкурентоспроможності українських підприємств за посередництвом розвитку сучасних систем збору небезпечних відходів у Вінниці»,

 • «Волинь - Поділля, 1943 рік. Відома і невідома історія. Польська та Українська молодь у діалозі примирення».

У ході здійснення вищевикладених проектів, Товариство «Інтеграція Європа - Схід» співпрацювало з Вінницьким регіональним центром інформації «Креатив», Благодійним фондом «Подільська громада», Краєзнавчим товариством «Поділля»,

Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм, а також Вінницькою єврейською міською релігійною громадою.

Метою здійснюваного у 2012 р. проекту «ЕКО-ОПЕРАЦІЯ. Польсько - українське партнерство для переробки відходів у Вінницькій та Хмельницькій областях», було підвищення рівня знань людських ресурсів, а також інвестиційного потенціалу мікро, малих i середніх підприємств України, що було б віддзеркаленням зросту рівня рециклювання відходів.

У проекті прийняли участь 10 польських підприємств зі Свентокшиського воєводства, а також 17 українських - Вінницької та Хмельницької областей.

4-5 липня 2012 р. відбувся семінар на тему «Утилізація відходів - ідея, стан законодавства в Польщі та Україні» у Хмельницькому - Вінниці. Згодом, 20-21 липня 2012 р., у Хмельницькому - Вінниці відбулась ознайомча поїздка присвячена стану інфраструктури охорони навколишнього середовища в Україні, з особливим урахуванням утилізації відходів, а також налагодження співробітництва підприємств Польщі та України.

Наступний ознайомлювальний візит відбувся в жовтні у м. Кельце. Його метою була презентація рішень, які використовуються в польських компаніях, у межах інвестицій.

Партнерами реалізації представлених вище проектів були: Вінницький благодійний фонд «Подільська громада», Фонд «Відновлення довкілля», Українсько-Польський центр Хмельницького національного університету, Вінницький регіональний центр інформації «Креатив».

Ведучим гаслом у 2013 р. є «Бізнес для екології». Метою діяльності є підвищення конкурентоспроможності українських підприємств за посередництвом розвитку сучасних систем збору небезпечних відходів у Вінниці, у тому числі нагромадження якомога більшої кількості відпрацьованих батарейок з комунальних відходів.

Підсумування

Участь у міжнародній конференції «Електронне сміття в місті» надала можливість ознайомлення з регулюючим законодавством, діючим у Європі i в Польщі, у межах управління відходами, у вигляді відходів електричного та електронного устаткування, а також відпрацьованих батарейок.

Представлені системні рішення, які функціонують в Польщі, можуть бути корисними у процесі опрацювання українськими партнерами проектів власної доброї практики, відповідної до місцевих умов.

Основні правила оперативного функціонування системи, що неодноразово було підкреслено під час конференції, це:

 • правова база, яка регулює правила введення на ринок устаткування побутової техніки та електроніки, а також поводження з відходами електричного і електронного устаткування,

 • освіта суспільства щодо роздільного збору відходів електричного та електронного устаткування,

 • утворення великої кількості загальнодоступних пунктів прийому відходів устаткування,

 • організація збору, прийому, транспортування, відновлення i переробки відходів устаткування,

 • забезпечення фінансування усієї системи,

 • функціональність i розпізнавальність системи.

Звіт опрацювала:
Катажина Гаєвска

PDF Звіт із конференції у вигляді брошури українською (4Мб)

PDF Звіт із конференції у вигляді брошури польською (4Мб)